Forår 2023


Hvor ikke andet er oplyst holdes møderne i Aktivitetshuset Tølløse,

Nytorv 14, og møderne starter kl. 19.00.

Torsdag den 12. januar 2023.
Ole Schramm: Sangen i Danmark fra middelalderen til i dag.

 

Torsdag den 9. februar

Kjeld Hansen: Landvinding.i Danmark -  med særlig fokus på Holbæk egnen.

 

Torsdag den 9. marts

Ordinær generalforsamling, efterfulgt af lokalhistorisk hold quiz ved arkivar
Inge-Lis Madsen.

 

Torsdag den 13. april.

Foredrag v/museumsinspektør Mads Findal Andreasen, Museum Vestsjælland: Carmen Curlers. En verdenssensation fra Kalundborg.

 

Mandag den 15. maj kl. 18.00-20.00

Rundvisning på Aastrup ved stiftsforvalter Søren Bo Bojesen. Max.30 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølleprincippet  senest den 30.april til Kjeld Sørensen.

Betaling opkræves efter tilmelding.

 

Torsdag den 8. juni  kl. 18.00

Byvandring i Nr. Eskilstrup.

Traktement: sandwich og drikkevarer. Pris 60 kr.

Tilmelding til Kjeld Sørensen senest den 30. maj.

 

Juli i samarbejde med Stigruppen under Fællesskab Tølløse:

Afgang fra No1 kl. 18.30

 

Mandag den 3. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Tølløsevej

Mandag den 10. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Jernbanevej

Mandag den 17. juli 2023: Lokalhistorisk byvandring i Tølløse: Kvarmløsevej

 

 


Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Tølløse Egnen - udsigt fra vejen til Frederiksund (foto Ejlif Rude)

Foreningen

Stubmøllen i Gl. Tølløse (nedbrændt i 1926)

Stubmøllen i Gl. Tølløse (nedbrændt i 1926)

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen blev stiftet den 18. august 1983 og har som medlemmer en række interesserede borgere, der påtager sig at støtte og udføre et kulturelt arbejde i samarbejde med Tølløse Lokalhistorisk Arkiv.

Foreningen arbejder for:

• at udbrede kendskab til og vække interesse for lokalhistorien i den tidligere Tølløse Kommune.
• at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger om lokalhistoriske emner, men også om emner udover lokalområdets grænser. 
• at fastholde tidligere og aktuelle lokale begivenheder i ord og billeder og at sikre levneds-beskrivelser for eftertiden samt arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.

Foreningens bestyrelse samarbejder aktivt med forskellige instanser: Miljøministeriet, kommunen, regionen, museerne, bylaug, naturfrednings-foreningen og de andre lokalhistoriske foreninger i kommunen. 
Foreningen gør et stort arbejde for at fremkomme med relevante kommentarer til kommunens lokalplaner og til al anden offentlig planlægning, for så vidt disse indeholder elementer af bevaringsværdier af lokalhistorisk karakter. Desuden udgives hæfter om emner af lokalhistorisk interesse i samarbejde med Lokalarkivet. Medlemsbladet udkommer to gange om året.

Medlemskab

Indmeldelse kan ske til foreningens særlige mail: indmeldelse@tollose.dk

eller et medlem af bestyrelsen.

Kontingent

Ægtepar:              250 kr.                                               Enlige:           150 kr.

Kontingentet er for et helt år og kan betales ved mødeaftenerne i januar og februar. Ved kontantbetaling medbringes den tilsendte opkrævning. Der kan også indbetales på konto 4398 5397081 eller via MobilePay på 97998 inden 1. marts.

Oplys os din e-mailadresse, og få vigtig info direkte i din mailboks.

Vi har i den sidste tid måtte aflyse flere af vores arrangementer, og i den forbindelse ville bestyrelsen ønske at kunne sende direkte besked herom.

Vi har derfor et stort ønske om at kunne sende vore medlemmer informationer direkte i deres mailboks, så vi kan undgå at folk kommer til at gå forgæves.

Vi vil derfor stærkt opfordre medlemmerne til at oplyse deres e-mail adresse til: medlemsinfo@tollose.dk

Er der medlemmer, der ønsker transport til møderne? Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe med samkørsel.

Gæstebillet til foredrag: 20 kr. Medlemmer af vore søsterforeninger gratis.

Kaffe med brød: 30 kr. 

Ikke-medlemmer kan, hvis der er plads, deltage i udflugter m.v. mod forhøjet deltagerpris.

Løssalgspris på ekstra numre af medlemsbladet: 40 kr.

_________________________________________________________________________ 

Bestyrelsen

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen


Formand

Marina Wijngaard

Østergade 20

4340 Tølløse

Tlf.: 59 18 58 41

Næstformand

Inge-Lis Madsen

Nybyvej 62

4340 Tølløse

Mobil: 20 44 62 55

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.


Kasserer

Kjeld Sørensen

Kvarmløsevej 10

4340 Tølløse

Mobil: 23 32 86 24


Sekretær

Kirsten Holm Iversen

Skovbakkevej 10

Nr. Eskilstrup

4340 Tølløse

Mobil: 40 89 58 48


Webmaster / it-ansvarlig

Carsten Kristoffersen

Bakkedraget 14

4340 Tølløse

Mobil: 31 42 48 84


Bestyrelsesmedlem

Eskild Lund

Dalstrøget 4

4340 Tølløse

Mobil: 40 75 28 73

Hanne Glæemose Engberg

Hjortholmvej 10

4340 Tølløse

Mobil: 51 90 03 49

Bestyrelsessuppleanter

Anne Warberg

Sneppevej 7

4350 Ugerløse

Mobil: 21 15 44 47 


MaleneJensen

Trekronervej 6, st. th

4340 Tølløse

Mobil: 29 65 14 66 

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).

Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og  skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

Tempelkrogen Nord 2019 (foto Ejlif Rude).

Dæmningens navn er Asserholmdæmningen og skal ikke forveksles med Elverdamsdæmningen.
Man kan gå hele vejen rundt om vådområdet. Det er en tur på 5 km. Øverst i billedet yderst til højre skimtes Tempelhuse. Næsten midt i billedet ses Lommestenen.

Udsigt mod Tempelhuse (foto MAW)

Udsigt mod sydvest (foto MAW)

Broen over Elverdamsåen (foto MAW)

Pumpehuset

Pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Foreningen i samarbejde med andre, herunder Fællesskab Tølløse, arbejder for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen.

Friluftsrådet har bevilget et beløb til istandsættelse af etageadskillelsen. Primus motor: Eskild Lund. Vi forestiller os, at den lille bygning kan bruges til opsætning af et par plancher, der fortæller Tempelkrogens/dæmningens historie og lidt om flora og fauna.